Velkommen til Fiskeafgiftsfonden

Fiskeafgiftsfonden er oprettet i april 1998.

Fiskeafgiftsfondens midler stammer fra produktionsafgifter, der opkræves af landingsværdien.
Fondens formål er at styrke fiskerierhvervets udvikling.

Ansøgningsrunde for 2025 går i gang 1. juli 2024.

Ansøgningsrunde for 2025
indsendelsesfrist 2. september 2024.

 

Ny bekendtgørelse om produktionsafgift på fisk – pr. 01.01.2019

Ny bekendtgørelse om administration og revision (Gæld. 01.04.2020)

Kopi af brev til auktioner og samlecentraler

0-Liste (Fartøjer hvor der ikke afregnes afgift i 2024)

0-Liste (Fartøjer hvor der ikke afregnes afgift i 2023)

 

Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering

December 2016 bevilgede Folketinget 10 mio. kr. til denne særordning, hvor det var muligt for yngre fiskere at søge op til ½ mio.  kr. i tilskud til førstegangsetablering. Ordningen åbnede for ansøgninger 1. juli 2017 og løber indtil 31. december 2021, eller indtil midlerne er brugt.

Fiskeafgiftsfonden, 20. januar 2021

OBS. Frist for tilsagn 31.05.2023

Fiskeristyrelsen oplyste 12.12.2022, ”at gruppefritagelsen for Yngre Fiskeres Førstegangsetablering (YF) fortsætter under de nuværende regler frem til juni 2023. Fiskeafgiftsfonden kan derfor fortsætte med den nuværende administration af ordningen, men skal være opmærksom på, at tilsagn skal gives inden udgangen af maj og ikke med udløb i år som angivet i referatet. Fiskeristyrelsen vil holde jer orienteret om den fremadrettede proces for YF, når der er kommet afklaring om de nye regler”.

Fiskeafgiftsfonden, 3. maj 2023

Yngre fiskeres førstegangsetablering – start 3. juli 2017