Velkommen til Fiskeafgiftsfonden

Fiskeafgiftsfonden er oprettet i april 1998.

Fiskeafgiftsfondens midler stammer fra produktionsafgifter, der opkræves af landingsværdien.
Fondens formål er at styrke fiskerierhvervets udvikling.

Ansøgningsrunde for 2023 går i gang 1. juli 2022.

Fiskeafgiftsfonden: Ansøgningsrunde for 2023- indsendelsesfrist 1. september 2022.

Ny bekendtgørelse om produktionsafgift på fisk – pr. 01.01.2019

Ny bekendtgørelse om administration og revision (Gæld. 01.04.2020)

Kopi af brev til auktioner og samlecentraler

0-Liste (Fartøjer hvor der ikke afregnes afgift i 2022)

0-Liste (Fartøjer hvor der ikke afregnes afgift i 2021)

 

Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering

Det er nu muligt igen at søge tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

December 2016 bevilgede Folketinget 10 mio. kr. til denne særordning, hvor det var muligt for yngre fiskere at søge op til ½ mio.  kr. i tilskud til førstegangsetablering. Ordningen åbnede for ansøgninger 1. juli 2017 og løber indtil 31. december 2021, eller indtil midlerne er brugt.

Fiskeafgiftsfonden, 20. januar 2021

Yngre fiskeres førstegangsetablering – start 3. juli 2017