Velkommen til Fiskeafgiftsfonden

Fiskeafgiftsfonden er oprettet i april 1998.

Fiskeafgiftsfondens midler stammer fra produktionsafgifter, der opkræves af landingsværdien.
Fondens formål er at styrke fiskerierhvervets udvikling.

Fiskeafgiftsfonden: Ansøgningsrunde 2019 – frist 30. august 2018.

Ny bekendtgørelse om produktionsafgift på fisk – pr. 01.01.2019

Ny bekendtgørelse om administration og revision – pr. 17.12.2018

Kopi af brev til auktioner og samlecentraler

0-Liste (Fartøjer hvor der ikke afregnes afgift)

Yngre fiskeres førstegangsetablering

Fra 3. juli 2017 administrerer Fiskeafgiftsfonden ekstraordinært en tilskudsordning, der skal hjælpe yngre fiskere i gang som selvstændige i fiskeriet ved tilskud til køb af første fartøj.

Fiskeafgiftsfonden har til formålet fået tildelt 10 mio. kr. nationale midler. Betingelsen for at kunne komme i betragtning til tilskud fremgår af vejledning, som findes via linket herunder. Her findes endvidere ansøgning og andre obligatoriske skemaer.

Ordningen løber frem til 1. august 2019, eller til midlerne er brugt.

Yngre fiskeres førstegangsetablering – start 3. juli 2017