Velkommen til Fiskeafgiftsfonden

Fiskeafgiftsfonden er oprettet i april 1998.

Fiskeafgiftsfondens midler stammer fra produktionsafgifter, der opkræves af landingsværdien.
Fondens formål er at styrke fiskerierhvervets udvikling.

Fiskeafgiftsfonden: Ansøgningsrunde 2021 – frist 3. september 2020.

Ny bekendtgørelse om produktionsafgift på fisk – pr. 01.01.2019

Ny bekendtgørelse om administration og revision (Gæld. 01.04.2020)

Kopi af brev til auktioner og samlecentraler

0-Liste (Fartøjer hvor der ikke afregnes afgift i 2019)

0-Liste (Fartøjer hvor der ikke afregnes afgift i 2020)

 

Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering

Det forventes igen snart at være muligt at søge tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering året ud

December 2016 bevilgede Folketinget 10 mio. kr. til denne særordning, hvor det var muligt for yngre fiskere at søge op til ½ mio.  kr. i tilskud til førstegangsetablering. Ordningen åbnede for ansøgninger 1. juli 2017 og løb indtil 31. december 2019.

Et enigt Folketing besluttede at forlænge ordningen til 31. december 2020. Desværre fulgte lovgivningen ikke med. Fiskeafgiftsfonden er blevet forhåndsorienteret om, at dette snarest bringes på plads, så der igen kan blive mulighed for at kunne søge frem til slutningen af 2020, eller indtil midlerne er brugt.

Hold øje med hjemmesiden. Her vil det fremgå, når ordningen åbnes op igen.

Fiskeafgiftsfonden, 1. juli 2020

Yngre fiskeres førstegangsetablering – start 3. juli 2017