Velkommen til Fiskeafgiftsfonden

Fiskeafgiftsfonden er oprettet i april 1998.

Fiskeafgiftsfondens midler stammer fra produktionsafgifter, der opkræves af landingsværdien.
Fondens formål er at styrke fiskerierhvervets udvikling.

Fiskeafgiftsfonden: Ansøgningsrunde 2020 – frist 30. november 2019.

Ny bekendtgørelse om produktionsafgift på fisk – pr. 01.01.2019

Ny bekendtgørelse om administration og revision (Gæld. 01.04.2020)

Kopi af brev til auktioner og samlecentraler

0-Liste (Fartøjer hvor der ikke afregnes afgift i 2019)

0-Liste (Fartøjer hvor der ikke afregnes afgift i 2020)

Yngre fiskeres førstegangsetablering

Fra 3. juli 2017 administrerer Fiskeafgiftsfonden ekstraordinært en tilskudsordning, der skal hjælpe yngre fiskere i gang som selvstændige i fiskeriet ved tilskud til køb af første fartøj.

Fiskeafgiftsfonden har til formålet fået tildelt 10 mio. kr. nationale midler. Betingelsen for at kunne komme i betragtning til tilskud fremgår af vejledning, som findes via linket herunder. Her findes endvidere ansøgning og andre obligatoriske skemaer.

Bemærk forlængelse af ordningen:

Ordningen løber nu frem til 30. november 2019, eller til midlerne er brugt.

Yngre fiskeres førstegangsetablering – start 3. juli 2017