Velkommen til Fiskeafgiftsfonden

OBS!
www.fiskeafgiftsfonden.dk er under ajourføring.

Fiskeafgiftsfonden er oprettet i april 1998.

Fiskeafgiftsfondens midler stammer fra produktionsafgifter, der opkræves af landingsværdien.
Formålet med fonden er at styrke udviklingsmulighederne og konkurrenceevnen inden for sektoren.

 

Ansøgningsrunde 2018 – frist 30. august 2017.

 

Lovgrundlag for Fiskeafgiftsfonden

Lov om fiskeri (Fiskeriloven) – Lovbekendtgørelse nr. 978 af 26/09/2008

Bekendtgørelse 1392 af 15. december 2010 om produktionsafgift på fisk landet af danske fiskefartøjer

Bekendtgørelse nr. 1099 af 24. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet  

Endnu en fiskeriforening.dk Websteder-side