Velkommen til Fiskeafgiftsfonden

Fiskeafgiftsfonden er oprettet i april 1998.

Fiskeafgiftsfondens midler stammer fra produktionsafgifter, der opkræves af landingsværdien.
Fondens formål er at styrke fiskerierhvervets udvikling.

Tildelingskriterier
Jf. vedtægternes §4, stk. 2, tildeles primært midler til uddannelsesformål inden for fiskeriet. Bestyrelsen har i den sammenhæng vedtaget, at ansøgninger til projekter, der vedrører lærlingeuddannelse og efteruddannelse i fiskeriet – herunder kompetencegivende uddannelser for fiskere under skipperskoler – prioriteres først.

 

Ansøgningsrunde 2018 – frist 30. august 2017.

 

Lovgrundlag for Fiskeafgiftsfonden

Lov om fiskeri (Fiskeriloven) – Lovbekendtgørelse nr. 568 af 21/05/2014

Bekendtgørelse 1392 af 15. december 2010 om produktionsafgift på fisk landet af danske fiskefartøjer

Bekendtgørelse nr. 1099 af 24. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet   Gældende indtil den 31.12.2016

Bekendtgørelse nr. 1703 af 16/12/2016 om administration og revision af promille og produktionsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskerifonde. Gældende fra den 01.01.2017

Endnu en fiskeriforening.dk Websteder-side