Ansøgning om midler fra Fiskeafgiftsfonden

Ansøgningsrunde 2017

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfrist for støtteåret 2017 er 30. august 2016

Ansøgninger skal indeholde følgende:
1.     Baggrund for ansøgningen
2.     Beskrivelse af ansøger(e)
3.     Beskrivelse af projektet
4.     Beskrivelse af hvorledes projektet evalueres

I vedtægterne for Fiskeafgiftsfonden fremgår af nedenstående §4, hvad fondens formål er samt indenfor hvilke områder fondens midler kan anvendes.

§4. Fondens formål er at styrke fiskerierhvervets udvikling.

Stk. 2 Fonden kan inden for dette formål og i overensstemmelse med fiskeriloven anvende midler til foranstaltninger og tilskud til fiskepleje, forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse ogkontrol samt erhvervsøkonomiske foranstaltninger, herunder afsætningsfremme, forskningsprojekter og forsøg, som er i fiskerierhvervets interesse, samt i øvrigt foranstaltninger, som fødevareministeren giver tilladelse til. Fonden kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med midlernes korrekte anvendelse. Med ministerens tilladelse kanfonden afholde udgifter til honorar til fondens bestyrelsesmedlemmer.

Ved modtagelse af støtte skal fonden henvise til ’bekendtgørelsen nr. 1099 af 24. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.

Kontakt Fiskeafgiftsfonden for yderligere oplysninger i.f.m. ansøgning. Her kan ansøgningsformular rekvireres.

Fondens adresse er:
Fiskeafgiftsfonden
c/o Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia

 

Endnu en fiskeriforening.dk Websteder-side