Tilskudsordning Yngre fiskere

TILSKUD TIL YNGRE FISKERES FØRSTEGANGSETABLERING

3. JULI 2017


Formålet med ordningen er at hjælpe yngre fiskere i gang som selvstændige i fiskeriet ved tilskud til køb af første fiskefartøj.

Som det fremgår af vejledningen kan fiskere, under 40 år, med blåt bevis og/eller med 5 års dokumenteret erfaring som erhvervsfisker med A-status, søge op til 500.000 kr. til førstegangskøb. Følg linket til vejledningen og se alle kriterier for at kunne komme i betragtning.

Ansøgninger kan indsendes fra 3. juli 2017 og indtil 1. august 2019, eller indtil midlerne i ordningen er opbrugt. Ansøgninger indsendes via e-mail til fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk eller via e-boks. Følg linket til den obligatoriske ansøgningsblanket og andre dokumenter, som skal medsendes.

Behandlingen af ansøgningerne vil ske løbende frem mod afslutningen af ordningen. Første behandling forventes afviklet i september 2017.

”Igangsætning af projektet Når du har indsendt din ansøgning om tilsagn om tilskud til projektet til Fiskeafgiftsfonden, må projektet sættes i gang for din egen regning og risiko. Det betyder, at hvis din ansøgning senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, du har afholdt fra datoen for modtagelse af kvitteringsbrevet, indgå i tilskudsgrundlaget, og hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må du selv betale alle projektudgifter.

Der er indgået aftale om dækning af administration af tilskudsordningen for yngre fiskeres etablering med første fartøj mellem Landbrug- og fiskeristyrelsen  og Fiskeafgiftsfonden – følg link for at se denne.

Følg også link for at se bekendtgørelse om støtte i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden (nr. 41 af 12. januar 2017) og bekendtgørelse nr. 898 af 29/06/ 2017 om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering .

”Orientering om ændring af bekendtgørelse

Fiskeristyrelsen forventer at udstede ny bekendtgørelse for ordningen, som vil træde i kraft den 1. juli 2018. Fiskeristyrelsen vil ændre enkelte betingelser for tilsagn om tilskud under ordningen.

Der lægges op til en lempelse af betingelserne for tilsagn om tilskud. De endelige betingelser er dog endnu ikke fastsat.  

Hvis du allerede nu ansøger om tilskud, fordi du forventer at være søgeberettiget efter den nye bekendtgørelse, som først vil træde i kraft pr. 1. juli 2018, skal Fiskeafgiftsfonden gøre opmærksom på:

  • at vi ikke kan behandle din ansøgning efter de nye regler, før bekendtgørelsen er trådt i kraft.
  • at du i din ansøgning skal gøre særligt opmærksom på, at du vil have din ansøgning behandlet efter den nye bekendtgørelse, som først vil træde i kraft 1. juli 2018. Det vil betyde, at din ansøgning ikke vil blive behandlet, før den nye bekendtgørelse er trådt i kraft. Der skal derfor forventes en sagsbehandlingstid på mere end 3 mdr.  
  • at en igangsætning af projektet, før din ansøgning er behandlet, sker for egen regning og risiko.

 I øvrige tilfælde behandles ansøgninger efter gældende bekendtgørelse.

 Kontakt Fiskeafgiftsfonden, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Henvendelser kan rettes til:

Fiskeafgiftsfonden
c/o Danmarks Fiskeriforening P.O.
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia

Tlf.:   7010 4040
E-mail: fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk

Modtagere af tilskud under denne særordning :

  • Januar 2018: Peter Skou Dalsgaard – SK 919 Margrethe P.

 

Link:

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema

Erklæring om svig

Erklæring om antagelighed

Bekendtgørelse 898 af 29/06/2017 om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering

Aftale om administration af tilskudsordning, LFST og FAF

Udbetalingsanmodning 04.12.2017- YF

Projektrapport 13.12.2017 – YF

Revisorerklæring 13.12.2017 – YF