Tilskudsordning Yngre fiskere

TILSKUD TIL YNGRE FISKERES FØRSTEGANGSETABLERING

3. JULI 2017


Formålet med ordningen er at hjælpe yngre fiskere i gang som selvstændige i fiskeriet ved tilskud til køb af første fiskefartøj.

Som det fremgår af vejledningen kan fiskere, under 40 år, med blåt bevis og/eller med 5 års dokumenteret erfaring som erhvervsfisker med A-status, søge op til 500.000 kr. til førstegangskøb. Følg linket til vejledningen og se alle kriterier for at kunne komme i betragtning.

Ansøgninger kan indsendes fra 3. juli 2017 og indtil 31. december 2021, eller indtil midlerne i ordningen er opbrugt.

For nuværende er der fortsat midler at søge under ordningen og Fiskeafgiftsfonden modtager derfor gerne ansøgninger under Yngre Fiskere ordningen.

Ansøgninger indsendes via e-mail til fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk eller via e-boks. Følg linket til den obligatoriske ansøgningsblanket og andre dokumenter, som skal medsendes.

Behandlingen af ansøgningerne vil ske løbende frem mod afslutningen af ordningen.

”Igangsætning af projektet Når du har indsendt din ansøgning om tilsagn om tilskud til projektet til Fiskeafgiftsfonden, må projektet sættes i gang for din egen regning og risiko. Det betyder, at hvis din ansøgning senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, du har afholdt fra datoen for modtagelse af kvitteringsbrevet, indgå i tilskudsgrundlaget, og hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må du selv betale alle projektudgifter.

Der er indgået aftale om dækning af administration af tilskudsordningen for yngre fiskeres etablering med første fartøj mellem Landbrug- og fiskeristyrelsen  og Fiskeafgiftsfonden – følg link for at se denne.

Følg også link for at se bekendtgørelse om støtte i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden (nr. 41 af 12. januar 2017) og bekendtgørelse nr. 1173 af 03/07/ 2020 om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering .

December 2016 bevilgede Folketinget 10 mio. kr. til denne særordning, hvor det var muligt for yngre fiskere at søge op til ½ mio.  kr. i tilskud til førstegangsetablering. Ordningen åbnede for ansøgninger 1. juli 2017 og løb oprindeligt indtil 1. oktober 2019, eller indtil midlerne var brugt, senere forlængedes ordningen til 31. december 2021.

Der er nu åbnet mulighed for at kunne søge frem til 31. december 2021, eller indtil midlerne er brugt. Det er en betingelse, at tilsagn udbetales senest 31. december 2021.

Præcisering om tilskud til køb af andel af fartøj

Som det fremgår af §10, stk. 1 i ”Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering” (Bkg. nr. 1173 af 03.07.2020), kan der ydes tilskud til køb af en andel af et fiskefartøj, når hele fiskefartøjet skifter ejerkreds. Det gælder eksempelvis ved, at 2 eller flere personer går sammen om at købe et fartøj, hvor ingen af disse i forvejen har haft ejerandele i fartøjet. Hvis 1 eller flere af køberne ved sådan en handel lever op til betingelserne for tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering, kan hver af disse unge fiskere opnå op til 25% i tilskud af ens egen del (maksimalt ½ mio. kr.).

Det er ikke muligt at få tilskud til at købe en andel af fartøj, hvor nuværende ejer(e) forbliver i fartøjet/selskabet.

Henvendelser kan rettes til:

Fiskeafgiftsfonden
c/o Danmarks Fiskeriforening P.O.
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia

Tlf.:  7010 4040
E-mail: fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk

Modtagere af tilskud under denne særordning :

 • Januar 2018:  YF 1 Peter Skou Dalsgaard – SK 919 Margrethe P.
 • Oktober 2018: YF 9 Kasper Jørgensen – S526 Karina
 • November 2018: YF 4 Jakob Møller Jensen – RI 236 Lisbeth Frich
 • December 2018: YF 3 Christoffer Ivarsen – RI428 Nordkysten
 • April 2019: YF 7 Niklas Davidsen – RI159 Merano
 • December 2019: YF 11 Anders Hyre Larsen – HM370 No Mercy
 • December 2019: YF 12 Henrik Bloch – HM370 No Mercy
 • Februar 2021: YF 15 Oliver Kloster – L512 Sunshine
 • April 2021: YF 14 Simon Ølgaard Jensen – HV8 Gitte-Miranda
 • Juni 2021: YF17 Lars Kruse Gregersen – RI46 Polaris
 • August 2021: YF19 Johnny Hansen – HV35 Cicilie
 • Januar 2022: YF21 Mads Nielsen – A357
 • Marts 2022: YF 22 Jesus Erique Rojas Clociel – SK293

 

Link:

Vejledning til ansøgningsskema – YF

Ansøgningsskema – YF

Erklæring om svig

Erklæring om antagelighed

Bekendtgørelse 1173 af 03/07/2020 om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering

Aftale om administration af tilskudsordning, LFST og FAF

Udbetalingsanmodning 04.12.2017- YF

Projektrapport 13.12.2017 – YF

Revisorerklæring 13.12.2017 – YF