Tilskudsordning Yngre fiskere

TILSKUD TIL YNGRE FISKERES FØRSTEGANGSETABLERING

3. JULI 2017


Formålet med ordningen er at hjælpe yngre fiskere i gang som selvstændige i fiskeriet ved tilskud til køb af første fiskefartøj.

Som det fremgår af vejledningen kan fiskere, under 40 år, med blåt bevis og/eller med 5 års dokumenteret erfaring som erhvervsfisker med A-status, søge op til 500.000 kr. til førstegangskøb. Følg linket til vejledningen og se alle kriterier for at kunne komme i betragtning.

Ansøgninger kan indsendes fra 3. juli 2017 og indtil 1. august 2019, eller indtil midlerne i ordningen er opbrugt. Ansøgninger indsendes via e-mail til fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk eller via e-boks. Følg linket til den obligatoriske ansøgningsblanket og andre dokumenter, som skal medsendes.

Behandlingen af ansøgningerne vil ske løbende frem mod afslutningen af ordningen. Første behandling forventes afviklet i september 2017.

”Igangsætning af projektet Når du har indsendt din ansøgning om tilsagn om tilskud til projektet til Fiskeafgiftsfonden, må projektet sættes i gang for din egen regning og risiko. Det betyder, at hvis din ansøgning senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, du har afholdt fra datoen for modtagelse af kvitteringsbrevet, indgå i tilskudsgrundlaget, og hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må du selv betale alle projektudgifter.

Der er indgået aftale om dækning af administration af tilskudsordningen for yngre fiskeres etablering med første fartøj mellem Landbrug- og fiskeristyrelsen  og Fiskeafgiftsfonden – følg link for at se denne.

Følg også link for at se bekendtgørelse om støtte i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden (nr. 41 af 12. januar 2017) og bekendtgørelse nr. 898 af 29/06/ 2017 om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering .

”Orientering om ændring af bekendtgørelse pr. 1. juli 2018

Fiskeristyrelsen har udstedt ny bekendtgørelse – nr. 793 af 18.6.2018 – som giver yngre fiskere lettere adgang til tilskud til køb af første fiskefartøj.

 Det tidligere krav om, at ansøger enten skal have opnået blåt bevis eller skal have været registreret som aktiv erhvervsfisker med A-status i minimum 5 år, erstattes nu med et krav om, at ansøgeren skal have opnået blåt bevis eller kan dokumentere at have opfyldt kravene for at være registreret som erhvervsfisker med enten A- eller B-status i minimum 5 år. Det er fortsat et krav, at ansøgeren er registreret som erhvervsfisker med A-status på ansøgningstidspunktet.

De nye vilkår træder i kraft pr. 1.7.2018, og bekendtgørelsen kan ses længere nede.

Henvendelser kan rettes til:

Fiskeafgiftsfonden
c/o Danmarks Fiskeriforening P.O.
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia

Tlf.:   7010 4040
E-mail: fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk

Modtagere af tilskud under denne særordning :

  • Januar 2018: Peter Skou Dalsgaard – SK 919 Margrethe P.
  • Oktober 2018: YF 9 Kasper Jørgensen – S526 Karina
  • November 2018: YF 4 Jakob Møller Jensen – RI 236 Lisbeth Frich

 

Link:

Ny vejledning og ansøgningsskema er under udarbejdelse.

Erklæring om svig

Erklæring om antagelighed

Bekendtgørelse 793 af 18/06/2018 om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering

Aftale om administration af tilskudsordning, LFST og FAF

Udbetalingsanmodning 04.12.2017- YF

Projektrapport 13.12.2017 – YF

Revisorerklæring 13.12.2017 – YF