Tilskudsordning Yngre fiskere

TILSKUD TIL YNGRE FISKERES FØRSTEGANGSETABLERING

3. JULI 2017


Formålet med ordningen er at hjælpe yngre fiskere i gang som selvstændige i fiskeriet ved tilskud til køb af første fiskefartøj.

Som det fremgår af vejledningen kan fiskere, under 40 år, med blåt bevis og/eller med 5 års dokumenteret erfaring som erhvervsfisker med A-status, søge op til 500.000 kr. til førstegangskøb. Følg linket til vejledningen og se alle kriterier for at kunne komme i betragtning.

Ansøgninger kan indsendes fra 3. juli 2017 og indtil 1. august 2019, eller indtil midlerne i ordningen er opbrugt. Ansøgninger indsendes via e-mail til fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk eller via e-boks. Følg linket til den obligatoriske ansøgningsblanket og andre dokumenter, som skal medsendes.

Behandlingen af ansøgningerne vil ske løbende frem mod afslutningen af ordningen. Første behandling forventes afviklet i september 2017.

Der er indgået aftale om dækning af administration af tilskudsordningen for yngre fiskeres etablering med første fartøj mellem Landbrug- og fiskeristyrelsen  og Fiskeafgiftsfonden – følg link for at se denne.

Følg også link for at se bekendtgørelse om støtte i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden (nr. 41 af 12. januar 2017) og bekendtgørelse nr. 898 af 29/06/ 2017 om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering .

Henvendelser kan rettes til:

Fiskeafgiftsfonden
c/o Danmarks Fiskeriforening P.O.
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia

Tlf.:   7010 4040
E-mail: fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk

Link:

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema

Erklæring om svig

Erklæring om antagelighed

Bekendtgørelse 898 af 29/06/2017 om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering

Aftale om administration af tilskudsordning, LFST og FAF

Udbetalingsanmodning 04.12.2017- YF

Projektrapport 13.12.2017 – YF

Revisorerklæring 13.12.2017 – YF