Bestyrelsesmedlemmer i Fiskeafgiftsfonden

Følgende organisationer:
– Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO)
– Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO)
– Danish Seafood Association (DSA)

indstiller hermed følgende personer til
bestyrelsen i 
Fiskeafgiftsfonden:

Allan Buch – Skrillingevej 22, 5500 Middelfart (DFPO)
Fridi Magnusen – Notkajen 2, 1., 9850 Hirtshals (DPPO)
Jens Borup – Havnevagtvej 4, 9990 Skagen (SFP)
Jan Hansen – Fibigersgade 2, 7730 Hanstholm (DFPO)
Kim Kær Hansen – Lendemark Hovedgade 32, 4780 Stege (DFPO)
Svend-Erik Andersen – Nordensvej 3, 7000 Fredericia (DFPO)
Lise Bjørn Jørgensen – Frysehuskajen 10, 9850 Hirtshals (DPPO)
Peter Bamberger – De Conincks Vej 19, 2840 Holte (DSA)

 

Bestyrelsesmedlemmer udpeget på grundlag af en fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet og Det Frie Forskningsråd: 

Forhandlingssekretær Karsten Kristensen
Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1790 København V

 

Cand.scient. Birgitte Heje Larsen
Dyrenes Beskyttelse
Alhambravej 15
1826 Frederiksberg C.

 

Professor MSO Charlotte Jacobsen
Danmarks Tekniske Universitet
chja@food.dtu.dk

 

Professor Niels Madsen
Aalborg Universitet
nm@bio.aau.dk