Bestyrelsesmedlemmer i Fiskeafgiftsfonden

Følgende organisationer:
   – Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO)
   – Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO)
   – Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producent Organisation             (FSKPO)
   – Danish Seafood Association (DSA)
   – Marine Ingredients Danmark (MID)
har i enighed indstillet følgende til bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden:

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Svend-Erik Andersen, Formand
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Nordensvej 3
7000 Fredericia

 

Allan Buch, Fiskeriformand
Bælternes Fiskeriforening
Skrillingevej 22
5500 Middelfart

Danmarks Pelagiske Producentorganisation
Jens Schneider Rasmussen, Formand/skibsreder
Danmarks Pelagiske Producentorganisation
Nordsøcentret
Notkajen 2, 1.
9850 Hirtshals

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producent Organisation
David Lange, Projektleder
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri
Nordhavnsvej 6 A
3000 Helsingør

Danish Seafood Association
Peter Bamberger, Formand
Danish Seafood Association
Axeltorv 3, 6. sal
1609 København V.

Marine Ingredients Denmark
Anne Mette Bæk, Direktør
Axeltorv 3, 6. sal
1609 København V.

Følgende offentlige organisationer:
– Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
– Forbrugerrådet
– Danmarks Frie Forskningsråd
– WWF
har i enighed indstillet følgende til bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden:

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forhandlingssekretær Karsten Kristensen
Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1790 København V

Forbrugerådet TÆNK
Flemming Kjærulf

Danmarks Frie Forskningsfond
Sanni-Leea Hellevi Aalto, seniorforsker
DTU Aqua
Kurt Buchmann, professor
Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab

WWF
Henrike Semmler
Senior Advisor, Oceans og Fisheries
WWF-Denmark

Taulov, 14. maj 2024